Pažinti kultūrinį paveldą

Pažinti kultūrinį paveldą

Molėtų apylinkėse gausu ne tik pasakiškų gamtos stebuklų, bet ir kultūrinio bei istorinio mūsų šalies paveldo. Pasirinkę jus dominančią sritį, leiskitės į gyvus kultūrinius žygius pėsčiomis ar automobiliu ir atraskite „Žydų kultūrą Molėtų krašte“, „Molėtų rajono bažnyčias“ ir „Kryžiuočių žygio objektus“ maršrutus, aplankykite istorinį Kaltanėnų kaimą, vietinę etnografinė sodybą bei tradicinių amatų centrą "Meniškas kaimas".

Learning about cultural heritage

Learning about cultural heritage

he surroundings of Molėtai are not only filled with natural places of interest, but also cultural and historic heritage sites. Choose something that peaks your interest – go on live cultural hikes on foot or by car and discover„Jewish Culture in Molėtai“,Churches of Molėtai“ and „Crusade objects“ visit the historic Kaltanėnai village, local ethnographic homesteads or a local handicraft centre "Meniškas kaimas".

Statyti sniego skulptūras

Statyti sniego skulptūras

Žiemą, kai sniego lauke nestinga, vaikai gali leistis į kūrybinius žaidimus ir lavinti fantaziją statydami sniego skulptūras. Šalia namo esančios erdvės puikiai tinka vaikus stebėti jaukiai įsitaisius namuose, o patiems vaikams eksponuoti savo išskirtines skulptūras.

Making snow sculptures

Making snow sculptures

During winter when there’s plenty of snow outside, kids can let their imaginations run wild and build snow sculptures. The spaces next to the house are ideal for  watching over the kids while you’re comfortably warm inside, judging their sculptures and creations.

Išbandyti vandenlentes

Išbandyti vandenlentes

Vos 10 minučių automobiliu ir jūs jau galite leistis į nuotykius vandenlenčių parke Pastovio ežere, Molėtuose. Jei vandenlentės, arba wakeboard‘ai, jums ne naujiena – galėsite išmėginti naujus triukus, o naujokai galės lavinti koordinaciją su instruktoriaus pagalba. Daugiau informacijos rasite FLIP POINT parko tinklapyje.

Trying out wakeboarding

Trying out wakeboarding

Just 10 minutes away by car you can dive into adventure at the wakeboarding park located on Pastovis lake in the Molėtai region. If you are experienced at wakeboarding – you can try new tricks while the amateurs learn how with the help of instructors. You’ll find more info on the FLIP POINT park website.

Jodinėti po miškus ir pievas

Jodinėti po miškus ir pievas

Netoliese yra įsikūrę net trys žirgynai. Pasirinkite Jūsų šeimai tinkamiausią maršrutą ir leiskitės raiti tyrinėti vaizdingų kraštovaizdžių. Maršrutų sudėtingumą, trukmę ir kainas derinkite tiesiogiai su norimu žirgynu, kurio kontaktines detales suteiksime jūsų pageidavimu.

Horseback riding in the forests and meadows

Horseback riding in the forests and meadows

There are three equestrian centres around the homestead. Pick a trail that’s best suited for your family and go exploring the scenery on horseback. You can discuss the difficulty, duration and prices of the trails directly with the equestrian centre. We will provide any contact details you need.

Tyrinėti vietinius muziejus

Tyrinėti vietinius muziejus

Molėtų rajone rasite vertingas kolekcijas sukaupusius ir besikeičiančias ekspozicijas pristatančius muziejus. Tarp mūsų mėgstamiausių: istoriniais automobiliais ir kitais įdomiais eksponatais stebinantis Molėtų technikos muziejus, įspūdingas Antano Truskausko gamtos ir medžioklės muziejus bei garsusis neoromantinio stiliaus Alantos dvaro muziejus. Taip pat čia įsikūrę Ežerų žvejybos muziejus, Molėtų krašto muziejus ir Molėtų krašto tradicinių amatų centras.

Exploring the local museums

Exploring the local museums

In the Molėtai region you will discover museums that have accumulated valuable collections and are always presenting new exhibitions. Our favorites are: historic vehicles and other fascinating exhibitions in the Molėtai automotive museum, the impressive Antanas Truskauskas nature and hunting museum bas well as the famous Alantos manor museaum. Other notable mentions are the ELake fishing museaum, Molėtai district museum and Molėtai district traditional crafts centre.

Aplankyti Molėtų observatoriją

Aplankyti Molėtų observatoriją

Molėtų observatorijoje ir kartu įsikūrusiame Etnokosmologijos muziejuje apsilankyti tiesiog būtina. Susipažinkite su dangaus kūnais ir atskleiskite kosmoso magiją vaikams. Rekomenduojame nepamiršti rezervuoti apsilankymo laiką kuo ankščiau, nes dangaus stebėjimo vietų kiekis ribotas, o norinčių apsilankyti visada nemažai.

Visiting the Molėtai observatory

Visiting the Molėtai observatory

The Molėtai observatory with the Etnocosmology museum inside is a must. Discover planetary systems and reveal the magic of space to your kids. We recommend booking in advance because spaces are limited and there are a lot of visitors.

Atrasti Labanoro gamtą

Atrasti Labanoro gamtą

Ne veltui Labanoro vardas žinomas kone kiekvienam Lietuvos gyventojui. Labanoro gamta išties turtinga ir nepakartojama. Todėl sudarėme sąrašą pačių įspūdingiausių vietų, kad galėtumėte pasijusti tikrais gamtos tyrinėtojais ir pažinti tokias ypatingas vietas kaip Ščiūrio ragas, Kraujelių ar Lakajos akmuo, Varniškių ąžuolas ar Joniškės liepa,  Kertuojos piliakalnis ar Triušiukų slėnis. Detalų gamtinių objektų sąrašą, jei pageidausite, pateiksime ruošdamiesi jūsų atvykimui. Ką bepasirinktumėte aplankyti, jums nebeliks abejonių, jog Molėtų krašte yra ką pamatyti.

Discovering the nature of Labanoras

Discovering the nature of Labanoras

It’s no wonder that the name Labanoras is known to virtually every Lithuanian. The nature of Labanoras is truly spectacular. That’s why we have made a list of the most impressive locations so that you can satisfy your desire to explore nature and discover wonderous places like Ščiūrio horn, Kraujeliai or Lakaja rock, Varniškiai oak or Joniškės lime,  Kertuoja mound ar Triušiukai valley. The detailed list will be provided as we prepare for your arrival. It really doesn’t matter what you choose – you will have no doubts that Lithuania has a lot to offer. Remember to bring your camera.

Važinėti dviračiais po apylinkes

Važinėti dviračiais po apylinkes

Nepamirškite su savimi pasiimti dviračių, nes mėgstantiems aktyvesnį sportą paruošėme pažintinius ir mūsų pačių kurtus žygių dviračiais maršrutus. Taip galėsite pamatyti kur kas didesnę Labanoro parko dalį ir išmėginti savo bei artimųjų ištvermę. Detalius maršrutus jums pateiksime ruošdamiesi jūsų vizitui. Pažadame, kad ir kokį maršrutą bepasirinktumėte, čia patirsite nuotykių ir įsikvėpsite naujiems darbams.

Biking around

Biking around

Don’t forget to bring your bikes, because for those who enjoy sporting activities we have personally prepared educational trails and destinations. This way you will be able to explore a much larger part of Labanoras park and test your endurance as well. Detailed routes will be provided as we prepare for your visit. We promise that any route you choose will be filled with adventure and inspiration.

Skristi virš Labanoro

Skristi virš Labanoro

Jei drąsos jums nestinga, o adrenalino kraujyje galėtų būti ir daugiau – išbandykite skrydį virš Labanoro regioninio parko miškų ir ežerų. Skristi galite mažu lėktuvu, sraigtasparniu ar oro balionu – pasirinkite savo skrydžio malonumą. Detalesnę informaciją pateiksime jūsų pageidavimu.

Flying above Labanoras

Flying above Labanoras

If you’re feeling adventurous and could use some extra adrenaline in your system – try the flight over Labanoras regional park forests and lakes. You can take a small plane, helicopter or air balloon – the choice is yours. More detailed information is provided, just let us know. 

Užkopti į apžvalgos bokštą

Užkopti į apžvalgos bokštą

Mindūnų apžvalgos bokštas yra iškilęs 36 m. virš Labanoro parko ir apžvelgia dešimtis unikalaus kraštovaizdžio kilometrų. Įkopti nesudėtingai gali ir vaikai, o atsiveriantys vaizdas užgniauš kvapą kiekvienam. Apžvalgos bokštas yra vos už 9 kilometrų nuo sodybos, tad jį pasieksite automobiliu per 10 minučių arba pėsčiomis per dvi ramaus pasivaikščiojimo valandas.

Climbing the observation tower

Climbing the observation tower

Mindūnai observation tower rises 36m above Labanoras park. And overlooks around ten kilometres of unique scenery. Climbing the tower is not difficult and is easy for children. The views are breath taking. The observation tower is just 9km away from the homestead and it will take you only 10 minutes by car or two hours on foot.

Skanauti etnografinius patiekalus

Skanauti etnografinius patiekalus

Turbūt retas įsivaizduoja poilsį be kulinarinių atradimų. Išbandėme įdomiausias vietas apylinkėse ir rekomenduojame geriausias. Labanoro restorane, priklausančiame Europinio kulinarinio paveldo tinklui, paragaukite sezoninių patiekalų su čia pat, girioje, užaugusiais grybais. Gaidelių sodyboje išbandykite žuvienę, rūkytas ežerų žuvis ar aukštaičių kvietinius blynus, pagamintus laikantis senųjų receptų. Na o Cepelinų gryčią gyrė netgi Užkalnis, tad apsilankyti tikrai verta.

Tasting ethnic foods

Tasting ethnic foods

It’s rare to imagine a vacation without culinary discoveries. We have tried all the interesting local places and recommend only the best. In Labanoro restaurant, which is part of the European culinary heritage network you might want to try seasonal dishes with locally picked mushrooms. Gaidelių homestead offers fish soup, smoked lake fish or wheat pancakes which are made according to old recipes from the highlands of Lithuania. Lastly, Cepelinų gryčią was recommended by Užkalnis, so a visit there is a must.

Leistis į kelionę irklentėmis

Leistis į kelionę irklentėmis

Svečiams nemokamai siūlome net keturias Bluefin irklentes: dvi 10,8 ir dvi 12 pėdų ilgio. Jei irklenčių dar nebandėte, nenusigąskite, irtis nėra sudėtinga, tad ypatingo pasiruošimo nereikia. Parodysime jums geriausius vandens takus ir galėsite leistis į kelionę Jaurio ir aplinkiniais ežerais. Beje, mūsų turimos Cruise ir Cruise Carbon irklentės yra pripažintos vienomis geriausių pasaulyje (a, b, c, d). Just sayin' :)

Going on a paddle boarding adventure

Going on a paddle boarding adventure

Guests are offered four Bluefin paddleboards free of charge: two 10,8 feet and two 12 feet long. If you’ve never tried paddle boarding, don’t feel intimidated because it’s not that difficult and doesn’t require any preparation. We will show you the best water trails and you’ll be able to go on a journey across Jauris and other surrounding lakes. Also, our Cruise and Cruise Carbon paddles are considered to be one of the best in the world (a, b, c, d). Just sayin' :)

Žaisti futbolą pievoje

Žaisti futbolą pievoje

Sodyboje priešais gyvenamąjį namą yra didelė, lygi pieva, kuri puikiai tinka improvizuotam futbolo žaidimui kartu su vaikais ar draugais. Jums pageidaujant pastatome mobilius vartus ir tenugali stipriausia komanda!

Playing football on the lawn

Playing football on the lawn

There is a big, flat lawn in front of the homestead, perfect for an improvised game of football with kids or friends. We’ll set up the goalposts and may the best team win!

Plaukti baidarėmis

Plaukti baidarėmis

Išbandykite savo ir artimųjų ištvermę bei pusiausvyrą leidęsi į vieną iš daugelio vandens žygių Labanoro parko ežerais, upėmis ir upeliais. Patarsime renkantis maršrutų sudėtingumą, trukmę ir baidarių nuomotojus, o rezervacijos laiką bei kainas suderinsite tiesiogiai.

Kayaking across the lakes

Kayaking across the lakes

Test your endurance and balance by kayaking on one of many water trails in Labanoras’ lakes, rivers and streams. We will assist you in choosing the difficulty, duration and kayak rentals. All you have to do is set the time and the price.

Ieškoti lobių

Ieškoti lobių

Žinome, kaip svarbu tėvams, kad vaikai turėtų, kur nukreipti savo nesutramdomą energiją. Esame sukūrę nuotaikingą orientacinį žaidimą aptvertoje sodybos teritorijoje, kurio metu jie galės pasijusti tikrais lobių ieškotojais, o jūs – mėgautis ramiu poilsiu. 

Searching for treasure

Searching for treasure

We know how important it is for parents to have somewhere their kids can expend their never-ending energy. Thus, we have created an exciting orientational game within the fenced territory of the homestead. During the game, the children will be able to feel like real treasure hunters while you are able to relax and enjoy some time for yourself.

Maudytis Jaurio ežere

Maudytis Jaurio ežere

Jaurio ežero dugnas prie pat sodybos negilus, smėlėtas ir nuolat prižiūrimas. Todėl jame maudytis malonu ir gera tiek vaikams, tiek suaugusiems. Ežeras yra gana nedidelis, todėl  jau vėlyvą pavasarį vanduo būna maloniai šiltas. Sodyboje turime pripučiamus plaukimo reikmenis vaikams, kad visi jaustųsi saugiai ir galėtų mėgautis poilsiu.

Swimming in Jauris lake

Swimming in Jauris lake

The bottom of Jauris lake is shallow, sandy and looked after, making it ideal for kids and adults to swim in. Jauris lake is not too big so the water warms up from late Spring. The homestead has swimming aids for kids so that everyone can feel safe and enjoy themselves.

Pasitikti saulę darant jogą

Pasitikti saulę darant jogą

Sodyboje turime kelis patogius, neslystančius jogos kilimėlius, kuriuos pasitiesę didžiojoje pievoje ar ant liepto šalia vandens galėsite pasitikti dieną, atlikdami jūsų mėgstamą jogos treniruotę. Pasikrauti naujos energijos jus neabejotinai įkvėps atsiveriantys, įspūdingi kraštovaizdžio vaizdai.

Sunrise yoga

Sunrise yoga

There are several non-slip yoga mats available and you could easily set up a yoga session on the lawn or on the pier. As the Sun rises above the lake you will feel energized and at peace, surrounded by spectacular views.

Suptis hamake tarp beržų

Suptis hamake tarp beržų

Šalimais gyvenamojo namo auga beržų giraitė, kurioje pabūti traukia ne tik Labanoro gamtos grožis, bet ir tarp beržų kabantis hamakas. Pabūkite su savimi švelniai supami vėjo ir leiskite sau saldžiai nusnausti medžių pavėsyje.

Swaying on hammocks between birches

Swaying on hammocks between birches

Next to the main house there is a small birch grove that teases you with a hammock hidden among the trees. Spend some time with yourself in the shade, as you’re being carefully rocked back and forth by the soft breezes.

Pusryčiauti obelų pavėsyje

Pusryčiauti obelų pavėsyje

Greta gyvenamojo namo ir pavėsinės išlaikėme autentišką, derlingą senųjų obelų sodą. Šiltais metų rytais čia galima surengti improvizuotus pusryčius ant žolės, obelų pavėsyje ir dieną pradėti romantiškai ir neįprastai.

Breakfast in the shade of apple-trees

Breakfast in the shade of apple-trees

Next to the main house and the gazebo we maintained an authentic apple-tree grove. On warm summer mornings you can have some improvised breakfast in the shade, starting the day off right. 

Skaityti knygą gryname ore

Skaityti knygą gryname ore

Norėdami skaityti miesto erdvėse turite nekreipti dėmesio į triukšmą ir kitus trikdžius. Sodyboje gi priešingai – susikaupti lengva, gamtos garsai sutelkia dėmesį ir leidžia iš tiesų įsiskaityti. Tad užtenka pakloti pledą ant žolės autentiškame obelų sode ir jau galite pasinerti į įdomų siužetą. Jei savo knygą atsivežti pamirštumėte, nepergyvenkite. Surinkome nedidelę knygų kolekciją architektūros ir kelionių temomis iš Taschen, Gestalten ir kitų žymių leidyklų, tad kiekvienas atras kažką tinkamo sau.

Reading in the fresh air

Reading in the fresh air

When you want to read in the city you have to try your best to ignore the noises and other interruptions. It’s different In the homestead. It’s easy to concentrate, the sounds of nature allow you to focus and immerse yourself into the book. All you need is a blanket on the grass in the apple-tree grove and you’re on your way. If you forget your book, don’t stress, because we have a small book collection centred around architecture and travelling. Taschen, Gestalten and other publishers will make sure that everyone finds something for themselves.

Grožėtis saulėlydžiais

Grožėtis saulėlydžiais

Sodybos "Laukiniuose vakaruose" esantis skardis, pirties terasa ar ežero lieptas. Kurią vietą bepasirinktumėte, puikiai matysite tarytum į ežerą besileidžiančią vakaro saulę. Šis mistikos ir ramybės kupinas atsisveikinimo su saule ritualas primena, kad viskas šiame gyvenime turi pabaigą, bet kiekviena pabaiga yra tuo pačiu ir kažko pradžia. Tad leiskite sau tiesiog pabūti šio nuostabaus reginio akimirkoje.

Taking in the sunsets

Taking in the sunsets

In the “wild west” side of the homestead you will find a sheer drop, the sauna terrace and the lake pier. No matter which place you choose you will be able to see the Sun setting into the lake. This mystical and calm ritual of seeing the sun disappear reminds us that life is cyclical. So allow yourself to be a witness to this amazingly beautiful light show.

Pasinerti į bitidės ritmą

Pasinerti į bitidės ritmą

Mūsų kaimynystėje yra įsikūręs bitynas, kuriame galite ne tik įsigyti šviežio medaus, bet ir išbandyti neįprastą bitidės terapiją. Bitidės apatinėje konstrukcijoje nuolat darbuojasi bitės, todėl, ilsintis ant čia esančių gultų, girdimas raminantis dūzgesys, juntama švelni vibracija ir gydančiomis savybėmis pasižymintis pikio aromatas. Terapija yra visiškai saugi, nes tiesiogiai su bitėmis nėra susiduriama. Daugiau informacijos rasite čia.

Immerse yourself into the rhythm of the beehive

Immerse yourself into the rhythm of the beehive

Next to our location there is a beekeeping farm. There you can get fresh honey and even try out beehive therapy. There are special resting areas that are surrounded by worker bees. By laying there you can hear the relaxing sounds of the bees, smell the aroma of beeswax and feel faint vibrations. The therapy is completely safe because you never get in contact with the bees. You’ll find more information here.

Mėgautis pirties ritualu

Mėgautis pirties ritualu

Pirtyje ypatingą dėmesį skyrėme garo kokybei, todėl įrengėme pirties žinovų itin vertinama suomišką „Aito“ krosnelė. "Aito" yra gyva legenda. Suomijoje šią krosnelę be reikšmingų pakeitimų gamina virš 80 metų. Pasižiūrėkite, kaip švelniai ir su meile apie šią krosnelę atsiliepia patys suomiai (a) ir (b). Mūsų gi pirtelėje jums parūpinsime vantas, rankšluosčius ir žolelių arbatą, kad pirties malonumas būtų visapusiškas. Atsigaivinti galėsite nerdami į ežerą nuo medinio lieptelio, kuriuo saugiai nubėgsite iki vandens.

Enjoying the sauna ritual

Enjoying the sauna ritual

For the sauna, we wanted to provide the highest quality steam possible so we installed a well-known Finnish direct-heating „Aito“ stove. "Aito" is a living legend because the Finnish manufacturer has been making them for over 80 years without any significant changes to the design. Take a look how the Finns themselves describe this heating stove (a) and (b). In our sauna you will be provided with bathing birch-rods, towels and herbal tea, making the experience truly immersive. You can cool off by jumping into the lake from the wooden pier.

Rinkti grybus ir uogas

Rinkti grybus ir uogas

Nenustebkite, jei grybų ir uogų rasite dar nespėję išeiti už sodybos tvoros. Mūsų apylinkėse oras tyras, o gruntas natūraliai švarus, todėl sezono metu toli neieškant ir nepersistengiant galima smagiai prisigrybauti ir prisiuogauti. Na, o jei esate nusiteikę rimtai, galėsite laimikio ieškoti netoliese esančioje Labanoro girioje.

Picking mushrooms and berries

Picking mushrooms and berries

Don’t be surprised if you find mushrooms and berries within the territory. The fresh air and naturally clean soil provide an effortless mushroom and berry picking experience where you don't even have to leave the territory. But if you want to take it to the next level, you can venture out into the woods of Labanoras.

Degintis ežero pakrantėje

Degintis ežero pakrantėje

Dėl ypatingo reljefo ir teritorijos dydžio, „Ursa Manor“ sodybos pakrantėje galite degintis privačiai, taip kaip jums smagiausia, o prie pirties puoselėjama pievelė itin tinka maloniam poguliui saulėje. Jūsų patogumui turime keturis komfortiškus gultus, kurie puikiai tinka pirties terasoje arba šalia esančioje pievoje.

Sunbathing on the lake shore

Sunbathing on the lake shore

Due to the specific size and shape of the terrain, “Ursa Manor“ allows you to sunbathe privately, with the lawn next to the sauna being ideal for a nap in the Sun. There are four comfortable sunbeds, perfect for the terrace or the lawn next to it.

Ruošti maistą lėtai

Ruošti maistą lėtai

Lėtas maisto ruošimas, kai niekur nereikia skubėti, čia tampa tikru malonumu, kurio retai pavyksta pasimėgauti namuose. Virtuvėje yra visa šiuolaikinė buitinė technika, virtuvinė įranga, indai ir kitos būtinos smulkmenos, kad su pasimėgavimu galėtumėte ne tik skaniai pavalgyti, bet ir gamybos procesas džiugintų ne ką mažiau. O erdvioje pavėsinėje rasite viską, ko gali prireikti ruošiant maistą net 64 cm skersmens keramikinėje kepsninėje. Jei norėtumėte skanauti tik ką paruošto valgio gryname ore, čia erdvės pakaks susiburti visiems artimiesiems vienu metu.

Cooking slowly

Cooking slowly

Cooking without rushing is pure bliss that you can rarely experience at home. Here you have all the modern cooking appliances, dishes and other tools to make cooking effortless and enjoyable. The gazebo also has everything you could need for cooking, including a 64 cm ceramic grill. If you prefer to eat freshly cooked food in the fresh air, you will find enough space for the entire family and friends.

Stebėti naktinį dangų

Stebėti naktinį dangų

Esame įsikūrę išties ypatingoje, kalvotoje vietoje ežerų apsuptyje, toli nuo miesto šviesų. Ne veltui žymi Molėtų observatorija stovi vos už 5,5 km. Naktys čia giedros, o žvaigždės itin ryškios ir nuteikia mįslingai. Jūsų patogumui sodyboje turime mėgėjišką teleskopą, kurio pagalba su savo vaikais pavirsite tikrais astronomais. Vasaros naktį Grįžulo Ratų žvaigždynus stebėkite atsigulę ant pievos, o šaltesniais vakarais jaukiai įsitaisykite pavėsinėje ir nepraleiskite progos pasigrožėti žvaigždėmis.

Watching the night’s sky

Watching the night’s sky

We are situated in a truly special area, with rolling hills surrounded by lakes and far away from the light pollution of the city. It’s no coincidence that the famous Molėtai observatory stands just 5,5 km away. The nights here are clear and the stars bright. For your convenience there is an amateur telescope on the property, providing the opportunity for you and your kids to become amateur astronomers. During summer nights you can observe the Big Dipper constellation while lying on the lawn and on colder evenings you can observe from the comfort of the gazebo.

Vaikščioti Labanoro takais

Vaikščioti Labanoro takais

Pravėdinkite nesustojant mąstyti pratusias galvas ir prisipildykite plaučius tyro oro tyrinėdami Labanoro parką pėsčiųjų takais. Esame jums paruošę ne tik žinomų pėsčiųjų takų sąrašą, bet ir mūsų pačių kurtus žygio maršrutus, leisiančius atrasti neregėtas Labanoro girios grožybes. Detalesnę informaciją suteikiame ruošiantis jūsų atvykimui.

Walking the trails of Labanoras

Walking the trails of Labanoras

Clear your thoughts and fill your lungs with fresh air as you explore the trails and paths of Labanoras park. Along with the well-known trails we have also prepared our own routes that will reveal rarely seen places in Labanoras. We will provide detailed information while we prepare for your arrival. 

Žvejoti ūkanotą rytą

Žvejoti ūkanotą rytą

Vietiniai sako, kad itin giliame Jauryje galima pagauti ešerį, lyną ar net lydeką. Prie liepto rasite didelę 4 metrų valtį, tad panorėjus galite žvejoti ne vieni, o kartu su artimųjų įgula. Jei susigundėte, pasiruoškite nuotykiui ir nepamirškite žvejybos reikmenis bei žvejo bilietą, kurį įsigyti galite čia.

Fishing on a foggy morning

Fishing on a foggy morning

VietThe locals say that in Jauris lake you could can perch, snapper and even pike. You will find a 4 meter rowboat at the end of the pier, making it possible to go fishing. If you’re curious about catching something, get ready for the adventure and don’t forget fishing gear and a fishing license which you can get here.

Lepintis židinio šiluma

Lepintis židinio šiluma

Patirkite židinio liepsnos jaukumą ir įsiklausykite į raminantį degančių malkų spragsėjimą. Svetainėje įrengtame židinyje puiki oro trauka, tad degimas ne tik lengvas, bet ir itin malonus stebėti. Židinys pilnai įstiklintas, todėl galėsite šiltai ir saugiai ilsėtis. Na, o malkomis pasirūpinsime mes.

The warmth of the fireplace

The warmth of the fireplace

Experience the warmth and listen to the sounds of popping fire embers. The fireplace in the living room has great air flow, making the flame light and nice to look at. The fireplace has a glass door so you can feel safe and warm. We will provide the firewood.

Praleisti naktį palapinėje

Praleisti naktį palapinėje

Vaikams ir jų tėvams tikrai patiks nepamirštama, garsų ir įspūdžių kupina naktis palapinėje, atokiausiame sodybos teritorijos kampelyje. Galėsite pasijusti tarsi stovyklautumėte laukinėje gamtoje ir su vaikais praleisti nepamirštamas akimirkas tarytum kine. Nepamirškite pasiimti palapinę, kilimėlius ir miegmaišius, o tinkamą vietą teritorijoje padėsime parinkti mes.

Spending a night in a tent

Spending a night in a tent

A night filled with sounds and stories in the most remote part of the homestead is an unforgettable experience for both children and adults. Here you can feel as if you’re camping in the wilderness, surrounded by wild nature. Don’t forget to pack a tent, sleeping bags and mats. We will help you find the perfect spot in the territory.

Back to list
Please wait...

Ačiū, kad prisiregistravote!

Book the right time for you

Calendar is loading...
- Laisva
 
- Užimta
 
- Laukia patvirtinimo
Pasirinktos datos: ... (... naktys)
Rezervuoto laikotarpio kaina: 0,00
Suaugę *
Vaikai iki 16 m
Vaikai iki 3 m

* Privalomi laukai

Siųsti užklausą

Close

Cookie settings
Mandatory
Mandatory cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookie.
Functional
Functional cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in. Functional cookies are currently unused.
Statistical
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously. Statistical cookies are currently unused.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers. Marketing cookies are currently unused.